Konsultacje Społeczne Powiatu Iławskiego

Witamy na platformie Konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Iławskiego. Chcemy poznać Państwa opinie, uwagi, propozycje oraz zaprosić do zaangażowania się w podejmowanie decyzji , które będą miały wpływ na nasze codzienne życie.

Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021.

  1. Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż...

Konsultacja zakończona

28.04.2021 - 05.05.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021

  1. Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż...

Konsultacja zakończona

24.02.2021 - 03.03.2021

Ogłoszenie o Konsultacjacjh społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą 133/474/20 z dnia 17 listopada 2020 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu ...

Konsultacja zakończona

18.11.2020 - 25.11.2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 122/452/20 z dnia 6 października 2020 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych ...

Konsultacja zakończona

07.10.2020 - 13.10.2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2021.

Cel konsultacji Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poży...

Konsultacja zakończona

02.12.2020 - 08.12.2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 116/435/20 z dnia 1 września 2020 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości opłat  za usuwanie pojazdów ...

Konsultacja zakończona

02.09.2020 - 30.09.2020

Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz

Witamy na platformie Konsultacji Społecznych Starostwa Powiatowego w Iławie, która powstała aby na bieżąco prowadzić dialog z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Bądź zawsze na bieżąco!
Tu znajdziesz informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w powiecie oraz jakie są wyniki ostatnich konsultacji społecznych.

Podziel się swoją opinią
Chcemy poznać Twoje opinie, uwagi, propozycje oraz zaprosić do zaangażowania się w podejmowanie decyzji.

Wypełniaj ankiety
Decyduj razem z nami –miej wpływ na to, co dzieje się w Twoim powiecie.

Decydujmy razem!

Zapisz się do naszego newslettera i nigdy nie przegap żadnej konsultacji.

Bez obaw! Użyjemy Twojego maila tylko do powiadomień na temat wybranej konsultacji.
Wymagane pole

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
Starosta Powiatu Iławskiego informuje:
 
1. Administratorem danych osobowych klientów Starostwa Powiatowego w Iławie jest Starosta Powiatu Iławskiego z siedzibą w Iławie przy ul. Władysława Andersa 2a, tel. 89 649-07-00,
email: starostwo@powiat-ilawski.pl zwany dalej Administratorem;
Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Mariusz Korpalski, e-mail: iod@powiat-ilawski.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i praw wynikający z ustawy
o samorządzie powiatowym oraz innych aktów prawnych określających zadania powiatu. Starostwo Powiatowe w Iławie przetwarza dane osobowe klientów, zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust.1 lit. g  rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
4. Klienci Starostwa Powiatowego w Iławie, których dane są przetwarzane posiadają w określonych przypadkach* prawo do:

     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
    przenoszenia danych
    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe klientów  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Dane osobowe klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Wymagane zaznaczenie zgody
Test